Referenční stavby v roce 2016:
   
Vytěžení golfových jezer
Popis: odstranění nánosů koryt z vodních toků,
stavební a zemní práce
Lokalita: Areál Casa Serena, Roztěž
Termín plnění: únor - duben 2016
Kontaktní osoba: Ing. Martin Nepraš, tel.: 721 237 079


 
   
 Referenční stavby v roce 2015:

 
   
Revitalizace rybníku Pohan
Lokalita: Chatová osada Katlov
Objednavatel: Jakub Vágner


 
   
 
   
Výstavba sociálního zázemí u rybníku Pohan
Lokalita: Chatová osada Katlov
Objednavatel: Jakub Vágner


 
 
  
  
 
  
  
   
Rekonstrukce chodníku v Červených Janovicích
Lokalita: Červené Janovice


 
 
  
  
 
  
 
   
ČOV Vlastějovice
Popis: HTU, nová komunikace, zahradní úpravy
a oplocení
Lokalita: Vlastějovice
Objednavatel: OHLŽS
Manažer projektu: p. Bosák, mob.: 602 743 980


 
 
  
  
 
  
  
  
 
   
Hloubení šachet Vlastějovice
Lokalita: Vlastějovice
Objednavatel: OHLŽS
Manažer projektu: p. Bosák, mob.: 602 743 980


 
 
  
 
 
 
   
Výstavba kamenné zdi 
 
  
  
 
   
Rekonstrukce asfaltové plochy
odd. policie Uhlířské Janovice

Lokalita: Uhlířské Janovice
Objednavatel: Policie ČR, Středočeský kraj
Kontakt: Patrik Svoboda, mob.: 727 846 392


 
 
  
 

 
   
Výstavba nové komunikace
Lokalita: areál společnosti Philip Morris a.s., Kutná Hora
Objednavatel: PKS Stavby, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Manažer projektu: Ing. Martin Jambor,
mob.: 725 457 850


 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

  
 
   
Výstavba protihlukové stěny
Popis:xxx
Lokalita: Kutná Hora -Karlov, ul. Čáslavská
Termí plnění: 2015
Cena zakázky: xxx xxx,- Kč bez DPH
Objednavatel: STRABAG


 
 
  
  
 
   

Referenční stavby v roce 2014:

 
   
Obchvat Sokolova
Objednavatel: Eurovia CS a.s., Sedlecká 72,
Karlovy Vary, 360 02
Stavbyvedoucí: p. Sakař, mob.: 731 601 459


 
 
  
 
  
 
 

 


 
   
Lesní cesty Malešov
Objednavatel: M-silnice a.s., Resslova 956/13, 500 02
Hradec Králové
Stavbyvedoucí: Luděk Zeman, mob.: 725 796 272


 
 
  

 

 
   
Rybníček Červené Janovice 
 
 


 
 
 

 

 
 
   
Rekonstrukce chodníku Červené Janovice
Investor: obec Červené Janovice
Objednavatel: Bc. Miroslav Ptáček (starosta obce)
mob.: 724 184 963


 
 
  
 
  
 
  

 

 
   
Revitalizace jezera Katlov
Lokalita: Katlov u Červených Janovic
Objednavatel: Jakub Wágner, mob.: 774 595 112


 
 
  
 
  
 

Referenční stavby v roce 2013:

 
   
Gravitační kanalizace DN300mm a DN250mm
Popis:Výstavba gravitační kanalizace v délce 500 metrů
Lokalita: Poříčí nad Sázavou
Termí plnění: listopad 2013
Cena zakázky: 750 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: DS Tech, ing David Shetler,
tel. 602 277 689


 
 
   
Stavební a zemní práce pro Horkovod Praha 6
Lokalita: Jose Martiho, Praha 6
Termín plnění: srpen – září 2013
Cena zakázky: 1 600 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: Erding a.s.
manažer projektu p. Zelený, tel. 603 498 112 
 
   
Stavební a zemní práce pro Horkovod Šterboholy
Lokalita: Šterboholy ,Praha 10
Termín plnění: červen – srpen 2013
Cena zakázky: 500 000,- Kč bez DPH
Investor: Dalkie a.s., ing. Miloš Tichý, tel. 724 708 719


 
 
   
Inženýrské objekty pro DOCKV1 Praha Libeň
Lokalita: Praha , Libeň , Voctářova ulice
Termín plnění: duben – srpen 2013
Cena zakázky: 700 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: Porr a.s.,
ing. Ondřej Sobotka, tel. 602 697 752


 
 
   
Stavební a zemní práce pro Horkovod Čimice
Lokalita: Praha Čimice
Termín plnění: červenec 2013
Cena zakázky: 450 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: LD Top,s.r.o., tel. 602 550 458


 
 
   
Komunikace a zpevněné plochy Chomutov-Ahníkov
Lokalita: Chomutov
Termín plnění: květen – červen 2013
Cena zakázky: 4 120 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: Tenza a.s.
manažer projektu ing. Radek Drdla, tel. 724 404 406
 
 

Referenční stavby v roce 2012:

 
   
Stavební a zemní práce rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí
Lokalita: Vrchlabí okr. Trutnov
Termín plnění: červen 2012 – duben 2013
Cena zakázky: 10 900 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: Tenza a.s.,
manažer projektu p. Vítěslav Dosedla, tel. 725 404 498


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
Stavební a zemní práce pro Horkovod Trutnov Poříčí - Výsluní
Lokalita: Trutnov
Termí plnění: květen 2012 – duben 2013
Cena zakázky: 11 363 000,- Kč bez DPH
Investor: ČEZ Teplárenská a.s.
TD ing. Robert Šmaha, tel. 724 580 853


 
 
 
 

 
 
   
Inženýrské rozvody a betonová podlaha v hale
Lokalita: Golčův Jeníkov
Termín plnění: duben 2012
Cena zakázky: 1 150 000,- Kč bez DPH
Investor: Apio CZ s.r.o., tel.602 225 361


 
 

Referenční stavby v roce 2011:

 
   
Komunikace v katasru Nehvizdy u Prahy
Lokalita: Nehvizdy průmyslová zona
Termín plnění: duben 2012
Cena zakázky: 1 000 000,- Kč bez DPH
Objednavatel: pan Petr Tuček, tel. 733 792 047


 
 
   
Práce na D1 za provozu

 
 
   
APIO CZ
Oprava asfaltové plochy v Golčově Jeníkově.


 
 
   
ulice Ruská


ulice Ruská
 
 
  ulice Ruská
 
ulice Ruská
 
 
  ulice Ruská
 
ulice Ruská
 
 
  ulice Ruská
 
ulice Ruská
 
 

Referenční stavby v roce 2010:

 
   
Stavba sídla AVE Kolín
Objekty: kanalizace, voda, plyn a oplocení.
 
 
   
GO PTK Dřevčická
Část podchodu Počernická.


 
 
 

Referenční stavby v roce 2009:

 
   
Obec Pecka okr. Jíčín
Gravitační kanalizace DN 300mm., přípojky DN 150 mm. Celkem úsek 833 metrů, realizace únor-červen 2009.

Reference:pí. Šterbová, starostka, tel. 493 799 170


 
 
   
Obec Kozohlody okr. Kutná Hora
Gravitační kanalizace DN 400mm. Celkem úsek 378 metrů, realizace srpen-září 2009.

Reference: p. Havlíček, stavbyvedoucí tel. 777 326 564
výstavba horkovodu
 
 
   
Obec Miletín-Rohoznice okr. Jíčín
Gravitační kanalizace DN 300mm, přípojky DN 150mm. Celkem úsek 580 metrů, realizace duben-květen 2009.

Reference p. Bičišt, starosta tel.737 923 846
výstavba kanalizace  
 
   
Obec Benešov
Rekonstrukce kotelny v nemocnici - opravy horkovodů. Realizace: srpen- prosinec 2009.

Reference p. Nový , manažer projektu tel.724 404 487
výstavba kanalizace  
 

Referenční stavby v roce 2008:

 
   
NOVOSTAVBA ZÁMEČNICKÝCH HAL ,
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU FIRMY APIO CZ,s.r.o. RÁJ GOLČUV JENÍKOV

Tuto akci provádím jako hlavní dodavatel stavby
v součinnosti s firmou Goldbeck Prefabeton,
která zajišťuje skelet a opláštění haly.
První etapa dokončena.
Investor: Apio CZ,s.r.o. Mikuleckého 1312/10, Praha 4,
manažer p.Pospíšil tel.724 633 958


 
 
   
,,FOXCONN KUTNÁ HORA - VĚTEV HORKOVODU 1a‘‘
Jednalo se o dodávku kompletních stavebních a zemních prací pro vybudování horkovodní přípojky 2x DN 300, která byla napojena na stávající předizolované potrubí.Přípojka zásobuje teplem nový závod Foxconn
v K.H. Zadavatel:Tenza a.s., Svatopetrská 7, 617 00Brno,
manažer ing.Bernad tel.606655542
Oaza-Energo, Karlov 197, Kutná Hora,
manažer p.Lazar tel.606 706 122
výstavba horkovodu
 
 
   
Výstavba kanalizace pro obec Miletín
výstavba kanalizace